Το Προσύμφωνο και ο ιδεολογικός κομματισμός – Ο σκληρός πυρήνας του Σύριζα είναι σταλινικός, alexander-hellas, 28/12/2018 – Publication

Το Προσύμφωνο και ο ιδεολογικός κομματισμός – Ο σκληρός πυρήνας του Σύριζα είναι σταλινικός, alexander-hellas, 28/12/2018 – Publication