14509 - Η καινοτομία της διδασκαλίας

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία της διδασκαλίας
είναι τόσο ριζοσπαστική
διότι ενώ δεν φαίνεται
να έχεις μάθει κάτι
και κανείς δεν βλέπει
καμιά διαφορά
γιατί δεν ξέρει
ότι ο εγκέφαλος
λειτουργεί ολιστικά
ήδη σκέφτεσαι
τη στρατηγική
που διαφοροποιεί
την ιστορία μας
σε μια απλή καταγραφή
που άλλοι πιστεύουν
ότι πρόκειται
για ένα μυθιστόρημα
με άγνωστο συγγραφέα
ενώ η πραγματικότητα
δημιουργείται
με τη νοημοσύνη.