14517 - Καταπολέμηση του αρσενικού στη γη μέσω του Ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες αρσενικού, η οργανική και η ανόργανη. Η δεύτερη είναι πιο τοξική από την πρώτη. Είναι συνδυασμός με οξυγόνο χλώριο ή θείο. Ενώ στην οργανική συνδυάζεται με άνθρακα ή υδρογόνο. Σε αυτή τη μορφή είναι τοξικό σε μεγάλη δόση, αλλά ωφέλιμο σε μικρή, αφού ανήκει σε υπέρ ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο αλλά και άλλα ζώα. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε την τοξικότητα της γης σε σχέση με το αρσενικό. Έχουν γίνει ήδη μελέτες που δείχνουν ότι για την αντιμετώπιση της οικοτοξικότητας ενός περιβάλλοντος που έχει μολυνθεί από αρσενικό μπορούμε να πετύχουμε μια μείωση με οξείδια σιδήρου ή ζεόλιθου σε ανάμειξη με οργανική ύλη στην γη. Έτσι το κομπόστ εμπλουτισμένο με οξείδιο σιδήρου και/ή ζεόλιθου έχει εφαρμοστεί σε μολυσμένη γη από αρσενικό. Η βιοδιαθεσιμότητα του αρσενικού προσδιορίστηκε από το ποσοστό αρσενικού που απορροφά το rye -grass που μαζεύτηκε πάνω σε αυτή τη γη σε θερμοκήπιο. Το ποσοστό απορρόφησης μειώθηκε στα 2mg/Kg (ξερή ύλη) με 15% κομπόστ που είχε είτε 5% οξείδιο σιδήρου είτε 5% ζεόλιθο. Έτσι στις δύο περιπτώσεις τα φυτά απορρόφησαν λιγότερο από 0,01% της περιεκτικότητας σε αρσενικό της γης. Περισσότερα στοιχεία μπορούν να βρεθούν στη μελέτη των Gadepalle, Ouki, Herwijnen και Hutchings με τίτλο: Effects of amended compost on mobility and uptake of arsenic by rye grass in contaminated soil στο περιοδικό Chemosphere (Volume 72, Issue 7, 07/2008, σελίδες 1056-1061).