Μια ξεχωριστή Μνήμη του Ολοκαυτώματος στη Λάρισα, trikalanews, 25/01/2019 – Publication

Μια ξεχωριστή Μνήμη του Ολοκαυτώματος στη Λάρισα, trikalanews, 25/01/2019 – Publication