Τα Σκόπια δεν έχουν ιστορικό υπόβαθρο, Last Point, 22/01/2019 – Publication

Τα Σκόπια δεν έχουν ιστορικό υπόβαθρο, Last Point, 22/01/2019 – Publication