Η αρχή του τέλους για την κυβέρνηση, Last Point, 30/01/2019 – Publication

Η αρχή του τέλους για την κυβέρνηση, Last Point, 30/01/2019 – Publication