Τα βίντεο που αποδεικνύουν αν στο Συλλαλητήριο ήταν 60.000 ή πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ιστορία της Αθήνας, Freepen, 21/01/2019 – Publication

Τα βίντεο που αποδεικνύουν αν στο Συλλαλητήριο ήταν 60.000 ή πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ιστορία της Αθήνας, Freepen, 21/01/2019 – Publication