14587 - Το λιμάνι μας

Ν. Λυγερός

Το λιμάνι μας
είναι χρονική
οντότητα
που έχει
ελληνική
τελεολογία
γιατί πάντα
λειτούργησε
ως ασπίδα
για τον Ελληνισμό
και πηγή
πολυκυκλικότητας
για τη συνέχεια
της ιστορίας μας
από το παρελθόν
έως το μέλλον
εδώ και αιώνες
για τους αιώνες.