Καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε για τη γλώσσα, e-ptolemeos, 31/01/2019 – Publication

Καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε για τη γλώσσα, e-ptolemeos, 31/01/2019 – Publication