14631 - Η στρατηγική επινοήθηκε

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική επινοήθηκε
από τον Ελληνισμό
γιατί δεν ήξερε
τι να κάνει για ν’ αντιμετωπίσει
τους ισχυρότερους εχθρούς
γι’ αυτό όταν δεν ξέρεις
τι πρέπει να κάνεις
σκέψου συνεχώς
για να αντιληφθείς
ποιο είναι το πρέπον
και να δημιουργήσεις
το πεδίο δράσης
έχοντας στο νου
τη μεγάλη εικόνα
υπερπηδώντας πάντα
τις λεπτομέρειες
για να βρεις κι εσύ
την ουσία μας.