14641 - Η αλλαγή του ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Η αλλαγή του ζεόλιθου
δεν είναι μόνο τυπική
αλλά ουσιαστική
αφού επιτρέπει σε μας
ν’ αναδείξουμε την ελιά
που μας χαρακτηρίζει
στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
λόγω της ιστορίας
αλλά και της αξίας
που ξεχωρίζει
από τις αρχές
που παραμένουν
εντελώς αυθαίρετες
και δεν προκαλούν
καμία πράξη
για να παραμένει
όλος ο κόσμος
πάντα ο ίδιος.