Η πλαστή ιστορία των Σκοπίων, Last point, 01/03/2019 – Publication

Η πλαστή ιστορία των Σκοπίων, Last point, 01/03/2019 – Publication