Ελευθερία ή βαρβαρότητα, Last point, 15/03/2019 – Publication

Ελευθερία ή βαρβαρότητα, Last point, 15/03/2019 – Publication