14744 - Με το χρώμα της Παναγίας

Ν. Λυγερός

Με το χρώμα της Παναγίας
συνεχίζουμε το έργο
βάζοντας τα λευκά
του ιερού σταυρού
για να χτίσουμε
τους επόμενους κύκλους
της πολυκυκλικότητας
για να μην μείνουν
στο ίδιο επίπεδο
οι μαθητές
εγκλωβισμένοι
σ’ ένα παρόν
γι’ αυτό το δίπολο
είναι ασυμμετρικό
για να δείξει
την κατεύθυνση
της ανθεκτικότητας.