Το Ευρωκοινοβούλιο χτυπά την Τουρκία, Last point, 20/03/2019 – Publication

Το Ευρωκοινοβούλιο χτυπά την Τουρκία, Last point, 20/03/2019 – Publication