Ο έντεχνος διχασμός, Last point, 21/03/2019 – Publication

Ο έντεχνος διχασμός, Last point, 21/03/2019 – Publication