Καταψηφίστηκε η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, koukfamily, 13/03/2019 – Publication

Καταψηφίστηκε η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, koukfamily, 13/03/2019 – Publication