14758 - Στοιχεία ειδικής αγωγής

Ν. Λυγερός

Στοιχεία ειδικής αγωγής μπορείς να δεις σε μια μικρή αίθουσα με μερικούς μαθητές που δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι η διδασκαλία και προσπαθούν με την εκμάθηση να γεμίσουν το κενό μιας ζωής που οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι καταδικασμένη εξαρχής. Γι΄αυτό μην κοιτάς μόνο και μόνο τα βιβλία της θεωρίας, αφού η πράξη αλλάζει πολλά δεδομένα λόγω της δυσκολίας των διαφορών που υπάρχουν. Έτσι είναι καλό να αναπτύξεις τα νοητικά σχήματα που αξιοποιούν την πλαστικότητα του εγκεφάλου για να προσαρμόσεις το γενικό πλαίσιο στις ειδικές περιπτώσεις γιατί κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες δίχως να μπορεί πάντα να τις εκφράσει μ’ ένα τρόπο που να είναι κατανοητός σε αυτόν που βοηθάει. Δεν πρέπει να πέσεις στην παγίδα της επιφύλαξης λόγω της απουσίας μερικών δυνατοτήτων γιατί ο στόχος σου πρέπει να παραμείνει ο ίδιος αν είναι θεμελιακός για τον άνθρωπο. Χάσε χρόνο για να μάθεις πώς λειτουργεί ο άλλος και για να μπορείς στη συνέχεια να αξιοποιήσεις θετικά τα χαρακτηριστικά του. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα βρεις ακόμα και αυτό που δεν ψάχνεις, διότι θα είσαι προετοιμασμένος και δεν θα περιμένεις παθητικά προτάσεις της εκπαίδευσης αφού θα λειτουργείς ήδη μέσα στο πεδίο της παιδείας που δεν εξετάζει μόνο την ύλη, αλλά χρησιμοποιεί και την ενέργεια για ν’ αλλάξει μια ζωή αφού καταφέρνει και την βγάζει από τη μιζέρια της κοινωνίας και την εντάσσει στην Ανθρωπότητα μέσω του Χρόνου. Ο Δάσκαλος στην ειδική αγωγή έχει τις ίδιες ευθύνες αλλά και περισσότερες αφού έχει να κάνει με αθώους που δεν ξέρουν ότι θα μάθουν για τη ζωή. Κάθε κίνηση είναι εξ ορισμού μια πράξη ακόμα κι αν πρέπει να επαναληφθεί για να γίνει απόλυτα κατανοητή και να βρεθεί από μέσα μέσω της πράξης. Αυτή η αθωότητα έχει τα καλά της που επιτρέπουν την ειλικρίνεια που εξαφανίζεται σε κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πιο έντονες γιατί είναι άμεσες δίχως καμιά τεχνητή επιφύλαξη λόγω κοινωνικότητας. Και τότε μπορείς να δεις τα όρια και των δύο αφού μόνο η συνεργασία μέσω της συνέργειας έχει νόημα σε αυτήν την ομάδα. Μην κοιτάς την τάξη, μόνο τους ανθρώπους.