Παραπληροφόρηση και Νοημοσύνη και Μαθηματικά, Σκάκι και Γκο, koukfamily, 30/03/2019 – Publication

Παραπληροφόρηση και Νοημοσύνη και Μαθηματικά, Σκάκι και Γκο, koukfamily, 30/03/2019 – Publication