14807 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
δείγματα ασθένειας
τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες
αλλά κομμάτια
της ανθρωπιάς
που σπάζει
ασύστολα
η κοινωνία
για να γίνουν
κοινωνικά άτομα
που δεν έχουν
καμιά αξία
αλλά μόνο αρχές
και αυτές βέβαια
είναι της κοινωνίας
κι όχι της Ανθρωπότητας.