14815 - Η ένταξη στην Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός

Η ένταξη στην Ανθρωπότητα
δεν γίνεται μέσω της κοινωνίας
και της επαγγελματικής κατάρτισης
αλλά με την απελευθέρωση
των παιδιών με ειδικές ανάγκες
από την αόρατη φυλακή
που δεν τους επιτρέπει
να κάνουν αυτό που θέλουν
και γι’αυτό είναι κατόρθωμα
κάθε τους πράξη
αφού δεν υπάρχει
καμία βοήθεια
από τους άλλους
που δεν ξέρουν
πόσο υποφέρουν
όταν εντάσσονται
σε παρέα ατόμων.