Στις εκλογές δεν ξεχνάμε, Last point, 19/04/2019 – Publication

Στις εκλογές δεν ξεχνάμε, Last point, 19/04/2019 – Publication