Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν ανατρέπουν τίποτα, Last point, 09/04/2019 – Publication

Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν ανατρέπουν τίποτα, Last point, 09/04/2019 – Publication