14820 - Ο Ελληνισμός μισεί

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός μισεί
αυτούς που σκοτώνουν τους νεκρούς
καταστρέφοντας τους τάφους τους
γιατί το θεώρει απαράδεκτο
αφού δεν μπορούν να αμυνθούν
και βλέπει την αδικία
με τον Χριστιανισμό
έμαθε και την αμισεία
χάρη στον λόγο
που εξήγησε σε όλους
την ουσία της δικαιοσύνης
έτσι το δώρο της Ανθρωπότητας
έγινε παράδειγμα
μέσω του Χρόνου
κι εσύ μπορείς πια
να συνεχίσεις το έργο
με την ανθρωπιά σου.