14822 - Όταν ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Όταν ο Ελληνισμός
έγινε ουμανισμός
μέσω του Χρόνου
και της Ανθρωπότητας
ενσωμάτωσε τα στοιχεία
της Χριστιανοσύνης
μέσα στην ανοιχτή δομή
για να γίνει η επέκταση
δίχως επεκτατισμό
και να υπάρξει πια
το στίγμα της ανθρωπιάς
που αγγίζει
όλους τους ανθρώπους
γιατί δεν αφήνει
καμία επιλογή
στη βαρβαρότητα
της κοινωνίας.