14833 - Οι δέκα μυστικές κινήσεις

Ν. Λυγερός

Οι δέκα μυστικές κινήσεις
γίνονται από τους μυημένους
στον σκακιστικό αγώνα
για να οργανώσουν
όλη την άμυνα
πριν σκεφτούμε
την αντεπίθεση
για να μην έχουν
να υποστούν την σκληρότητα
του κέντρου
λόγω της πλευράς
και να χάσουν τη γωνία
γιατί διάβασαν καλά
τα νοητικά σχήματα
της τοποστρατηγικής
και μαθαίνουν πια
τη χρονοστρατηγική.