14836 - Τα ανοίγματα δεν καταγράφονται

Ν. Λυγερός

Τα ανοίγματα δεν καταγράφονται
ποτέ στους κανόνες
γιατί έχουν φτιαχτεί
μετά από αιώνες
όπου η συλλογική μνήμη
δημιούργησε
με τη νοημοσύνη
και τη σκέψη
τα πρώτα βήματα
μιας χρονοστρατηγικής
που χτίζει
το μέλλον μας
γιατί ξέρει
για τα κυρίαρχα σημεία
που λειτουργούν
σαν φάροι
και λιμάνια.