14837 - Η παράδοση της καινοτομίας

Ν. Λυγερός

Η παράδοση της καινοτομίας
είναι τόσο παλιά
που τη βρίσκεις
στη διδασκαλία
γιατί χρησιμοποιεί
κυρίαρχη στρατηγική
που αξιοποιεί
διαχρονικά στοιχεία
που δεν αλλάζουν
ούτε μεταβάλλονται
γιατί ακολουθούν
τον ρυθμό της θάλασσας
γιατί η δυναμική
επιτρέπει
την ενσωμάτωση
του Χρόνου
στις πράξεις.