Η μεγάλη εικόνα των εκλογών, Last point, 01/06/2019 – Publication

Η μεγάλη εικόνα των εκλογών, Last point, 01/06/2019 – Publication