Από τον Εθνικό Αγώνα στις Εθνικές εκλογές, Last point, 03/06/2019 – Publication

Από τον Εθνικό Αγώνα στις Εθνικές εκλογές, Last point, 03/06/2019 – Publication