Ήρθε η ώρα της αντίστασης, Last point, 07/06/2019 – Publication

Ήρθε η ώρα της αντίστασης, Last point, 07/06/2019 – Publication