Η Ανατολική Μεσόγειος θωρακίζει το Αιγαίο, Last point, 28/05/2019 – Publication

Η Ανατολική Μεσόγειος θωρακίζει το Αιγαίο, Last point, 28/05/2019 – Publication