Από τις δημοσκοπήσεις στην πραγματικότητα, Last point, 31/05/2019 – Publication

Από τις δημοσκοπήσεις στην πραγματικότητα, Last point, 31/05/2019 – Publication