Η τεχνητή κομματική σιγουριά, Last point, 10/05/2019 – Publication

Η τεχνητή κομματική σιγουριά, Last point, 10/05/2019 – Publication