Η απλοϊκότητα του ιστορικού υλισμού, Last point, 11/05/2019 – Publication

Η απλοϊκότητα του ιστορικού υλισμού, Last point, 11/05/2019 – Publication