14914 - Με τη σημαία στο χέρι

Ν. Λυγερός

Με τη σημαία στο χέρι
ξεκίνησες τη διδασκαλία
χωρίς να υπολογίσεις
το κόστος του σταυρού
γιατί η ανάγκη
ήταν τόσο μεγάλη
που έπρεπε να δείξεις
και το μονοπάτι
ανάμεσα στις ελιές
αφού ο ελαιώνας
ήταν τόσο μεγάλος
για αυτούς που τυφλοί
προχωρούσαν βωβοί
γιατί δεν ήξεραν
για τους λόγους σου
και πίστευαν
ότι ήταν μόνοι
μέσα στο πλήθος
δίχως θάλασσα
και Ελληνισμό.