Σοβιετικές τεχνικές, Last point, 29/06/2019 – Publication

Σοβιετικές τεχνικές, Last point, 29/06/2019 – Publication