Αυτοδυναμία και βαρβαρότητα, Last point, 01/07/2019 – Publication

Αυτοδυναμία και βαρβαρότητα, Last point, 01/07/2019 – Publication