Η απαράδεκτη Τουρκία, Last point, 02/07/2019 – Publication

Η απαράδεκτη Τουρκία, Last point, 02/07/2019 – Publication