14932 - Το μέλλον της γης μας

Ν. Λυγερός

Το μέλλον της γης μας
είναι η θάλασσά μας
κι όσο δεν το καταλαβαίνουμε
δεν προχωράμε
κι επιμένουμε
προς τη λανθασμένη κατεύθυνση
αφού η ουσία
του πολιτισμού μας
είναι αυτό το στοιχείο
και κανένα άλλο
για να υποστηρίξει
το μέλλον μας
διότι χτίσαμε
πάνω στα καράβια
γιατί εμπνευστήκαμε
από τα νησιά μας
αφού ήταν κόμβοι
του πλέγματος
για να δούμε
τη χρονοστρατηγική.