Το τέλος της αναξιοπρέπειας, Last point, 11/06/2019 – Publication

Το τέλος της αναξιοπρέπειας, Last point, 11/06/2019 – Publication