Χάρη στη Μακεδονία η παρένθεση κλείνει, Last point, 17/06/2019 – Publication

Χάρη στη Μακεδονία η παρένθεση κλείνει, Last point, 17/06/2019 – Publication