Μετά την αντιπαράθεση, το μέλλον, Last point, 18/06/2019 – Publication

Μετά την αντιπαράθεση, το μέλλον, Last point, 18/06/2019 – Publication