Το έργο της απελευθέρωσης, Last point, 22/06/2019 – Publication

Το έργο της απελευθέρωσης, Last point, 22/06/2019 – Publication