Οι αναγκαίες εξελίξεις, Last point, 15/07/2019 – Publication

Οι αναγκαίες εξελίξεις, Last point, 15/07/2019 – Publication