Το Φως της Ελλάδας, Last point, 19/07/2019 – Publication

Το Φως της Ελλάδας, Last point, 19/07/2019 – Publication