Η ήττα της Τουρκίας, Last point, 10/07/2019 – Publication

Η ήττα της Τουρκίας, Last point, 10/07/2019 – Publication