Η εκτόνωση της Τουρκίας, Last point, 11/07/2019 – Publication

Η εκτόνωση της Τουρκίας, Last point, 11/07/2019 – Publication