Η τουρκική κυβέρνηση καίει βιβλία, Last point, 12/08/2019 – Publication

Η τουρκική κυβέρνηση καίει βιβλία, Last point, 12/08/2019 – Publication