Η θωράκιση της Κυπριακής ΑΟΖ, Last point, 13/08/2019 – Publication

Η θωράκιση της Κυπριακής ΑΟΖ, Last point, 13/08/2019 – Publication